Back to top

Nadácia COOP Jednota pomáha v Galante

Publikované: 29. február 2024 - 17:11
Nadácia COOP Jednota venovala Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta peňažný dar vo výške 10 000 €. Symbolický šek odovzdal Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednoty Galanta a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Nadácia COOP Jednota pomáha v Galante

Nadácia COOP Jednota vznikla v roku 2001 so zámerom cielene pomáhať vo verejnoprospešných oblastiach. Nadácia podporuje okrem iných dôležitých oblastí aj slovenské zdravotníctvo, pričom si dáva za cieľ skvalitniť liečebné procesy čo najväčšiemu počtu pacientov a prinášať možnosti moderných metód liečenia. Prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia sa snaží komplexne zlepšovať kvalitu života ľudí odkázaných na lekársku starostlivosť vo všetkých krajoch Slovenska.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante modernizuje

Nadácia COOP Jednota venovala tentokrát peňažný dar vo výške 10 000 € Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, konkrétne Urologickej ambulancii. „Finančné prostriedky budú použité na nákup nového USG prístroja, nakoľko súčasný prístroj má viac ako 13 rokov a je opakovane poruchový. S týmto prístrojom sa vykoná približne 4 500 ambulantných vyšetrení, konziliárne vyšetrenia a okolo 65 transrektálnych punkčných biopsií prostaty ročne. Dar od Nadácie COOP Jednota predstavuje pre našu nemocnicu a pacientov možnosť realizácie spoľahlivého vyšetrenia a skvalitnenie služieb,“ uvádza Ondrej Hajdúk, primár urologického oddelenia NsP Galanta.

Regionálna pôsobnosť i spolupatričnosť

Domáci maloobchodný systém COOP Jednota pôsobí svojimi takmer 2 000 predajňami vo všetkých regiónoch Slovenska. Svoju pôsobnosť v regiónoch umocňuje spolupatričnosťou, podieľaním sa na aktívnom dianí a živote svojich zákazníkov i aktivitami spoločenskej zodpovednosti. „Teší nás, že Nadácia COOP Jednota svojou pomocou už niekoľkokrát prispela ku skvalitneniu zdravotníckych služieb v našom regióne. Veríme, že prístroj, ktorý nemocnica v Galante zakúpi pre urologickú ambulanciu, bude slúžiť obyvateľom tohto regiónu, ale aj celej spádovej oblasti. Cítime zodpovednosť, morálny a etický záväzok pomáhať ľuďom v našom regióne. Je to pre nás prirodzené. Veľká vďaka patrí Nadácii COOP Jednota, ktorá svojimi finančnými darmi každoročne pomáha zdravotníckym zariadeniam i neziskovým organizáciám po celom Slovensku,“ zdôrazňuje Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednoty Galanta.

Nadácia COOP Jednota sa snaží skvalitňovať liečebné procesy čo najširšiemu spektru pacientov prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých regiónoch Slovenska. V roku 2023 prispela nadácia na zlepšenie starostlivosti o pacientov v slovenských nemocniciach sumou viac ako 67 000 €.

Toto ste už čítali?

Cookies