Back to top

Nadácia Pontis hľadá partnerov pre šírenie inovácií vo vzdelávaní na južnom Slovensku

Publikované: 20. jún 2022 - 14:30
Nadácia Pontis hľadá partnerské organizácie a samosprávy z južného Slovenska, ktoré sa pridajú do siete EDUpointov – miest, vďaka ktorým sa šíri moderné vzdelávanie po celom Slovensku. Vytvárajú pedagogickej komunite priestor na stretávanie sa, výmenu skúseností a zdieľanie inovatívnych vzdelávacích prístupov. Vybraným partnerom so záujmom budovať a prepájať komunitu aktívnych učiteľov a učiteliek sprostredkuje nadácia finančnú aj nefinančnú pomoc.
Nadácia Pontis hľadá partnerov pre šírenie inovácií vo vzdelávaní na južnom Slovensku

EDUpointy vznikali od roku 2017 vďaka spolupráci Nadácie Pontis a lokálnych organizácií či samospráv. Odvtedy sa sieť rozšírila na deväť miest v rámci celého Slovenska. Aktívni pedagógovia, riaditelia škôl sa v nich môžu oboznamovať s inovatívnymi metódami, ktoré môžu využívať počas vyučovania, a budovať nimi u žiakov a žiačok zručnosti potrebné pre život v 21. storočí. „EDUpointy tiež prispievajú k sieťovaniu aktérov vo vzdelávaní na regionálnej úrovni – zriaďovateľov škôl, učiteľov, vysokoškolských pedagógov a budúcich učiteľov, či miestnych podnikateľov,“ hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis a dodáva: „Za päť rokov fungovania sa v nich konalo 152 workshopov, diskusií či ukážkových hodín, čo predstavovalo viac než 9-tisícovú účasť.“

Pokrytie EDUpointov na juhu Slovenska doteraz chýbalo. Aktuálna výzva chce však situáciu zmeniť. Nadácia preto hľadá partnerov, ktorí by mali záujem spolupracovať pri organizácií. Môže ísť o:

  • mimovládne organizácie so samostatnými a schopnými lídrami, ktorí vedia zastrešiť fungovanie EDUpointu, t.j.: vytvoriť relevantný a kvalitný program, organizovať jeho jednotlivé aktivity,
  • tímy šikovných a tvorivých ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu žiakov a študentov a budovať komunitu ľudí so záujmom o vzdelávanie,
  • ​zriaďovateľov škôl (mestá, VÚC), pre ktorých je vzdelávanie prioritou, chcú poskytovať školám odbornú podporu a prinášať kvalitné vzdelávanie učiteľom a riaditeľom.

Partner EDUpointu bude financovaný formou grantu. Maximálna výška grantu je 2 500 eur na obdobie od septembra 2022 do januára 2023, s možnosťou predĺženia grantu aj na nasledujúci školský polrok. Nadácia Pontis zabezpečí partnerovi aj nefinančnú pomoc, a to formou školení, koordináciou aktivít či propagáciou prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke nadácie. Dostupné sú aj v maďarskom jazyku. Možnosť prihlásiť sa je otvorená do 23. júna 2022.

 

Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku. Cieľom programu je priniesť zmenu vzdelávania zdola tak, aby každé dieťa a mladý človek mali možnosť rozvinúť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Program je určený školám a mimovládnym organizáciám, ktoré svoj prístup už realizujú.

Nadácia Pontis vytvára silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si buduje expertízu, prináša trendy, presadzuje dlhodobý dopad a inšpiruje.

Toto ste už čítali?

Cookies