Back to top

Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja podľa Agendy 2030 sa musí opierať o presné dáta a skutočné potreby

Publikované: 19. júl 2023 - 22:14
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík sa tento týždeň počas pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických zúčastnil na pôde OSN na Politickom fóre na vysokej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji. Na plenárnom zasadnutí predstavil pokrok Slovenska v plnení cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a na pôde OSN absolvoval tiež viacero bilaterálnych stretnutí.
Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja podľa Agendy 2030 sa musí opierať o presné dáta a skutočné potreby

Tento rok sme v polovici nášho úsilia dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja do roku 2030. Tvrdo sme pracovali aj na ich zapracovaní do dlhodobej stratégie rozvoja Slovenskej republiky a doteraz sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v niekoľkých dôležitých cieľoch udržateľného rozvoja – najmä v oblasti energetiky a cieli o dôstojnej práci. Verím, že rok 2023 sa môže stať zlomovým bodom v implementácii Agendy 2030,“

povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík počas Politického fóra na vysokej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji v OSN.

Minister zároveň vyzdvihol naliehavú potrebu urýchliť plnenie cieľov udržateľného rozvoja. „Jedným zo závažných faktorov, ktorý podkopáva celosvetové úsilie o udržateľný rozvoj, sú vojnové konflikty, ktoré za sebou nechávajú vážne ekologické škody a ľudské utrpenie. Žiadna vojna nie je zlučiteľná s udržateľným rozvojom,“ zdôraznil minister Balík a odsúdil ruskú agresiu voči Ukrajine.

Tento týždeň prezentujeme správu o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku. Je zrejmé, že na globálnej úrovni je prakticky nemožné dosiahnuť ciele, ktoré sme si spoločne nastavili do roku 2030. Cesta za ich napĺňaním sa však začína najmä doma. Preto je potrebné upratať v jednotlivých procesoch a nastaviť ich tak, aby fungovali aj do budúcna,“

- doplnil.

Minister Balík na pôde OSN tiež absolvoval viacero dôležitých stretnutí. S výkonnou riaditeľkou programu OSN pre bývanie a ľudské sídla „UN-Habitat“ Maimonou Mohd Sharif hovoril o rozbehnutej spolupráci Slovenska pri obnove Ukrajiny. Ministerstvo investícií zároveň poskytne UN-Habitat dobrovoľný príspevok 250 000 eur na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine.

Minister Balík sa v rámci svojej pracovnej cesty stretol tiež s predsedníčkou Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) Lachezarou Stoevou. Diskutovali o potrebe zvýšiť tempo plnenia cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú momentálne na globálnej úrovni naplnené iba na 12 %.

O využívaní geotermálnej energie minister diskutoval s osobitným vyslancom islandskej vlády pre trvalo udržateľný rozvoj Eggertom Benediktom Gudmundssonom. Island je jeden z najväčších priekopníkov vo využívaní geotermálnej energie na svete. „Chceme sa inšpirovať a učiť od tých najlepších, preto je pre Slovensko nadviazanie spolupráce s Islandom kľúčové. V Košiciach práve rozbiehame najväčší projekt využitia geotermálnej energie v strednej Európe a do budúcna by malo Slovensko svoj geotermálny energetický potenciál využívať v oveľa väčšej miere ako doteraz. Expertíza Islandu je v tejto oblasti nenahraditeľná,“ dodal minister Balík.

--------------------------------------------------

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030 je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi OSN v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

  • Vzdelanie pre dôstojný život
  • Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí
  • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia
  • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy
  • Právny štát, demokracia a bezpečnosť
  • Dobré zdravie

MIRRI SR

Toto ste už čítali?

Cookies