Back to top

Našli sa špeciálne fotky o obci Malé Blahovo zo 19. storočia

Publikované: 13. január 2016 - 11:57
Historická zbierka Benedeka Csaplára sa obohatila o vzácne fotky.

Vďaka Istvánovi Sikabonyi Gálffymu z Piliscsabi boli nájdené zábery s jedinečnou atmosférou o vtedajšom živote obce Malé Blahovo.
Zábery okrem iného zobrazujú okamihy miestneho "Somogyi-szegle", a Gálffy-major". Podľa miestneho historika Attilu Nagya najstaršia fotka je dôležitá aj z hľadiska dejiny obce, pretože (zatiaľ) najstaršia fotka, ktorá vznikla v Dunajskej Strede (Malé Blahovo) je z roku 1874. Celkom asi o 20-25 záberov sa rozšírila miestna historická zbierka.
(nat)

Toto ste už čítali?

Cookies