Back to top

Naspäť do školských lavíc

Publikované: 3. jún 2020 - 9:05
1. júna sa otvoria brány materských a základných škôl v Dunajskej Strede, ako aj mestské jasle. V súvislosti s tým sme sa obrátili na primátora mesta Zoltána Hájosa.
Naspäť do školských lavíc

V júni sa znova začne život v mestských vzdelávacích inštitúciách. Rodičia, deti aj pedagógovia sa tešia, že sa opäť začne vyučovanie.

V našich materských školách je do 40 tried zapísaných 830 detí, z tohto počtu teraz, za dodržania podmienky vytvárania skupín s maximálnym počtom 15 detí, môže samospráva umiestniť 630 detí. V zmysle návrhov a predpisov je treba uprednostniť deti zdravotníkov, vojakov, policajtov a pedagógov. Tieto by však tvorili iba 55,3%, takže prijímame všetkých záujemcov. Teda v prevádzke bude všetkých deväť našich materských škôl, podľa predbežného prieskumu ich riaditeliek a učiteliek.  

Prirodzene, pre deti zabezpečíme aj stravu, čiže podľa súčasnej koncepcie v materských školách bude prebiehať stráženie detí, výučba nie, dôraz bude hlavne na hre a rozvoji zručností. Za dobrého počasia zas budú môcť deti tráviť viac času vonku. Mestský podnik Municipal sa bude sústavne starať o údržbu zelených plôch, resp. dezinfikovať hračky na dvore. Cieľom je vyhnúť sa i náhodnej nákaze detí. Preto učiteľky budú merať teplotu detí a žiadajú rodičov, aby v šatniach minimalizovali fyzický kontakt s deťmi.  

Čo sa týka škôl, situácia sa zmenila. Sú inštitúcie, kde si do lavíc zasadnú dve tretiny žiakov, ale aj také, kde ich bude oveľa menej.

Do ZŠ Ármina Vámbéryho z dotknutých 1.-5. ročníkov 71,94% (38,87% z celkového počtu 1.-9. ročníka), do ZŠ Gyulu Szabóa 64,88% (37,25%), do ZŠ Zoltána Kodálya 43% (24,09%), do ZŠ na Jilemnického ulici 62,43% (28,13%), kým do ZŠ v Smetanovom háji 38,82% (28,13%) žiakov sa vráti v júni. Teda v súhrne 1. júna začne navštevovať vyučovanie 59,04% žiakov 1.-5. ročníka.

Samospráva zabezpečí pre žiakov obedy, zato v súvislosti so školskými bufetmi sú ešte nedoriešené otázky, čakáme na usmernenie regionálneho úradu zdravotníctva.

Aj mestské jasle začnú svoju činnosť 1. júna. Vyhodnotili sme možnosti, začínajú s jednou skupinou detí. Badáme, že rodičia, kde čakajú ďalšie dieťa, alebo sú v rodine také malé deti, ktoré ešte sú odkázané na ich starostlivosť, rodičia ich súrodenca či súrodencov nedajú späť do jasieľ, aby ani náhodou nedošlo v rodine k nákaze .

Aj samospráva venuje zvýšenú pozornosť tehotným pracovníčkam, resp. pedagógom nad 60 rokov. Ak by ešte radšej nenastúpili do práce, zabezpečíme ich zastupovanie, aby pri organizovaní práce nenastali žiadne komplikácie.

Sme si vedomí, že táto situácia v školách bude vyžadovať od riaditeľov a aprobovaných učiteľov väčšiu kreativitu, musia totiž zabezpečiť výučbu žiakov, ktorí nastúpia do školy, ale aj výučbu na diaľku pre ostatných. I keď sa v školách nebude vyučovať podľa tradičného rozvrhu hodín, nová situácia bude veľkou výzvou pre pedagógov.

1. júna sa mestská hromadná doprava vráti k harmonogramu zaužívanému počas školského roka.

Viaceré školy už avizovali, že by chceli organizovať letné tábory, a tak odbremeniť rodičov počas týchto mesiacov. Samospráva zabezpečí stravovanie detí prostredníctvom Gastro DS.

Takmer každý s očakávaním pozerá na mesiac jún. Každý čaká, ako sa bude vedieť vrátiť do zabehaných koľají. Nebude to jednoduché, ale už aj doteraz sa život v meste už pekne rozbieha. Je síce pravdou, že športové a kultúrne podujatia zatiaľ nemôžeme organizovať, ale verím, že aj na to príde čas. Najdôležitejšie je, starať sa o seba i o druhých.

Toto ste už čítali?

Cookies