Back to top

Nemocnica plánuje vybudovať moderný urgentný príjem

Publikované: 13. december 2017 - 10:40
V nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda vznikne do troch rokov nový moderný urgentný príjem. Nemocnica totiž získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac než 3,1 milióna eur a z eurofondov plánuje prestavať aj jednotky intenzívnej starostlivosti či chirurgické oddelenia. Do nemocnice pribudne i nové medicínske vybavenie a pacienti získajú v izbách vyšší komfort – znelo vo vyhlásení, ktoré nám poslala sieť regionálnych nemocníc.

„Dunajskostredská nemocnica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste a má rozsiahlu spádovú oblasť. Rekonštrukcie či nákupy nového vybavenia, ktoré chystáme v najbližších troch rokoch, nám pomôžu skvalitniť zdravotnú starostlivosť, zvýšiť bezpečnosť pacientov a zároveň im ponúknuť komfortné prostredie,“ hovorí riaditeľka nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda Sylvia Bock.

Vybudovanie urgentného príjmu

Nemocnica plánuje vybudovať moderný urgentný príjem, ktorý nahradí súčasný súbor ambulancií ústavnej pohotovostnej služby. Zdravotná starostlivosť na novom urgentnom príjme bude podľa riaditeľky fungovať na základe úplne nového konceptu.

„Napríklad pacienti budú službukonajúcou sestrou alebo záchranárom triedení do piatich skupín na základe závažnosti a akútnosti ich zdravotného stavu. V súčasnosti sú ošetrovaní najmä podľa času príchodu. Po novom tak budú mať najzávažnejšie prípady najvyššiu prioritu,“ opisuje Bock moderný triediaci systém pacientov, tzv. triáž, ktorý plánuje nemocnica zaviesť.

Nový urgentný príjem bude tvoriť recepcia s čakárňou, šesť expektačných lôžok, ambulantná a zákroková časť. Bude mať dva vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí prišli sami a pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou.

Špecialisti na jednom mieste

Aby sa zvýšili šance na záchranu pacienta, urgentný príjem bude priamo prepojený s rádiodiagnostickým pracoviskom. Zároveň sa v jeho blízkosti plánuje vďaka dotácii vybudovať i nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), s ktorými tak bude možné priamo kooperovať a zdieľať zdroje.

OAMIS vznikne spojením oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a neurologickej, chirurgickej a internej jednotky intenzívnej starostlivosti. „Na jednom mieste sa tak koncentrujú všetci pacienti vyžadujúci intenzívnu starostlivosť, kde sa o nich bude nepretržite starať kombinovaný lekársky tím. To zabezpečí vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť,“ zdôrazňuje riaditeľka.

Chirurgický klaster

Vďaka eurofondom sa tiež vytvorí chirurgický klaster, nové organizačné členenie, ktorý bude združovať chirurgické a traumatologické oddelenie.

„Spojením do klastra sa efektívnejšie využijú personálne, priestorové a prístrojové kapacity a tiež vytvorí systém tzv. plávajúcich lôžok. Tie budú slúžiť podľa aktuálnej potreby buď jednému alebo druhému oddeleniu,“ vysvetľuje riaditeľka s tým, že hoci lekári a sestry budú pracovať spoločne v centrálnych priestoroch, každé oddelenie bude mať svojho primára.

Plávajúce lôžka budú zavedené nielen v chirurgickom klastri, kde ich bude vyše 50, ale aj na OAMIS (17 plávajúcich lôžok).

V novom klastri tiež nemocnica plánuje zvýšiť komfort pacientov vybudovaním jedno a dvojlôžkových izieb, ktoré budú mať vlastné sociálne zariadenie či televíziu.

Do troch rokov

Nemocnica by mala zmluvu o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podpísať v najbližších týždňoch. Uskutočniť stavebné úpravy a nakúpiť nové medicínske vybavenie by následne mala stihnúť do troch rokov. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

Toto ste už čítali?

Cookies