Back to top

Nepojazdné vozidlá spôsobujú problémy aj v Dunajskej Strede

Publikované: 11. október 2021 - 13:39

Podobne ako vo viacerých ďalších mestách, aj v Dunajskej Strede spôsobujú problémy nepojazdné vozidlá. Nie všetky autá však patria do kategórie vrak, aj keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať. Novela zákona o cestnej premávke presne upravuje, ktoré autá sú kvalifikované ako vraky, ako aj to, v ktorých prípadoch má právo konať štátna alebo mestská polícia.