Back to top

Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb poskytne župa opäť mimoriadnu dotáciu

Publikované: 8. apríl 2023 - 16:48
Trnavský samosprávny kraj bude aj v tomto roku kompenzovať negatívny vplyv novely zákona o sociálnych službách na financovanie zariadení, ktorá okrem iného zmenila aj spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Župa prerozdelí finančný príspevok na prevádzku vo výške 2,2 milióna eur medzi 37 neverejných poskytovateľov.
Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb poskytne župa opäť mimoriadnu dotáciu

Novela zákona z minulého roka má aj naďalej negatívny vplyv na financovanie prevádzky neverejných zariadení sociálnych služieb. Starostlivosť o obyvateľov kraja, ktorí sú ich klientmi je stále v záujme župy, a preto budeme aj v tomto roku pokračovať v podpore neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dotáciu  dostanú zariadenia na území nášho kraja, rovnako aj mimo neho, a to tie ktoré poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja. V roku 2023 poskytneme finančný príspevok celkovo vo výške takmer 2,2 milióna eur, čo je o 530-tisíc eur viac oproti minulému roku,“ 

-povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Trnavská župa poskytuje finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom na každého žiadateľa, ktorý o takúto službu požiada a spĺňa podmienky zákona o sociálnych službách. Zároveň neobmedzuje, ani nelimituje ich počet u konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb.

„Zmena v zaraďovaní neverejných poskytovateľov do kapacitných skupín spôsobila, že aj v roku 2023 im bol vypočítaný nižší finančný príspevok na prevádzku oproti predchádzajúcemu roku. Je potrebné si uvedomiť, že vo veľkokapacitnom zariadení sú prevádzkové náklady nižšie ako v malom. Som veľmi rada, že trnavská župa aj tento rok finančne pomôže zariadeniam a kvalita poskytovaných služieb, ani existencia poskytovateľov, tak nebudú ohrozené,“

- uviedla riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková.

Z celkového počtu 18 neverejných poskytovateľov v kraji, iba v 8 prípadoch bol príspevok v zmysle novely zákona o sociálnych službách vyšší oproti roku 2022, ktorý im bude aj poskytnutý. Ostatným poskytovateľom bude príspevok navýšený na úroveň roka 2022.

Z celkového počtu 19 neverejných poskytovateľov mimo územia kraja, iba v 3 prípadoch bol príspevok v zmysle novely zákona vypočítaný vyšší oproti roku 2022, ktorý im bude aj poskytnutý. Ostatným poskytovateľom bude príspevok navýšený na úroveň roka 2022.

TTSK

Cookies