Back to top

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti

Publikované: 3. november 2017 - 11:28
Mestské zastupiteľstvo tento rok na jar schválilo VZN o znížení počtu volebných obvodov v meste z 5 na 4. Na základe toho niekoľko ulíc preradili do iného volebného obvodu.

Volebné okrsky zostávajú v pôvodných budovách, avšak jednotliví voliči môžu odovzdať svoj hlas vo volebných miestnostiach s iným číslom. Zmena sa týka 22 ulíc a 1700 voličov. Mestský úrad v Dunajskej Strede žiadá obyvateľov, aby pozorne prečítali volebný oznam od MsÚ, kde je presne určené, v ktorej volebnej miestnosti môžu odvoliť v danom volebnom okrsku.

Zmena sa týka obyvateľov týchto ulíc, ktorí môžu hlasovať v pôvodnej budove v týchto volebných miestnostiach:

Vo volebnej  miestnosti č. 2 hlasujú obyvatelia obytných domov Boriny 1381–1384 Boriny 1528

Vo volebnej miestnosti č. 3 hlasujú obyvatelia ulice Istvána Gyurcsóa a obytných domov Boriny 1365–1368

Vo volebnej miestnosti č. 5 hlasujú obyvatelia Športovej ulice a obytných domov Boriny 1360–1364

Vo volebnej miestnosti č. 6 hlasujú obyvatelia Korza Bélu Bartóka Poštovej ulice

Vo volebnej miestnosti č. 7 hlasujú obyvatelia ulíc BudovateľskáSándora Petőfiho a Jánosa Aranya   

Vo volebnej miestnosti č. 8 hlasujú obyvatelia ulíc Ádorská, Štúrova, Táborská    

Vo volebnej miestnosti č. 9 hlasujú obyvatelia Gabčíkovskej cesty, Vajanského ulice a Hlbokej cesty    

Vo volebnej miestnosti č. 12 hlasujú obyvatelia ulíc Záhradná, Adyho a Maloblahovskej   

Vo volebnej miestnosti č. 15 hlasujú obyvatelia obytných domov Nová Ves 5995 Nová Ves 6834   

Zdroj: dunstreda.sk

Cookies