Back to top

Nitra-DAC: bezpečnostné opatrenia

Publikované: 4. august 2018 - 10:15
Bezpečnostné opatrenia platné pred, počas a po nedeľnom stretnutí Nitra-DAC.

Organizátori stretnutia 3. kola Fortuna ligy Nitra-DAC (nedeľa 5.8.2018 o 19.00 h), ktoré bude zároveň otvorením nového štadióna pod Zoborom, prijali nasledovné bezpečnostné opatrenia:

Na podujatí budú vykonané opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí. Napriek tomu, že podujatie nebolo označené ako rizikové, pred, počas a po zápase budú prijaté prísne bezpečnostné opatrenia zo strany organizátora, ako aj zo strany polície.

Štadión bude otvorený hodinu a pol pred výkopom, od 17.30 hod. Dovoľujeme si divákov požiadať a zároveň odporučiť, aby na štadión prišli v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko bezpečnostné prehliadky môžu spôsobiť ich prípadný neskorý príchod na tribúny.

Po prechode turniketom bude nasledovať bezpečnostná prehliadka na odhalenie zakázaných predmetov, ktoré sú znázornené pred každým vstupom na štadión. Domáci klub zvlášť upozorňuje na zákaz vnášania štátnych symbolov iných štátov, alebo ich predchodcov, ktoré by svojou povahou mohli viesť k narušeniu poriadku; to isté platí aj o transparentoch s heslami, resp. znakmi, ktoré sú zákonom zakázané.

Na štadión nebude umožnený vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog, iných omamných látok, ale i osobám, u ktorých budú tieto látky odhalené v držbe pri bezpečnostnej prehliadke.

Parkovanie a vstup fanúšikov DAC

Príchod fanúšikov nášho klubu bude od príjazdu do mesta až po parkovisko zabezpečovať polícia.

Parkovisko pre fanúšikov DAC bude vyhradené na trávnatej ploche pri rieke Nitra (adresa: Nábrežie za hydrocentrálou - viď mapka). Tento priestor bude vyhradený len pre fanúšikov FC DAC 1904 Dunajská Streda a pod kontrolou Polície SR. Z parkoviska sa na štadión dostanete pešo, mostom cez rieku Nitra, ktorý vedie priamo k sektoru pre hosťujúcich fanúšikov.

Vstupenky do sektora hostí boli vypredané počas predpredajaVstup do vyhradeného sektora je možný len po po predložení vstupenky usporiadateľskej službe. Momentálne nie je možnosť na zakúpenie ďalších vstupeniek pre fanúšikov DAC a neodporúčame kupovať lístky do domácich sektorov.

Každý návštevník podujatia je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľskej služby a predpisy platné na štadióne.

Sektory

Jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, pod dohľadom usporiadateľskej služby, kde sa bude vykonávať kontrola vstupeniek do sektoru. Do jednotlivých sektorov sa dostanú len tí diváci, ktorí prejdú bezpečnostnými kontrolami a budú mať platnú vstupenku do určeného sektoru, vyzývame preto divákov, aby mali vstupenky pri sebe počas celého zápasu, hlavne pri opustení sektoru.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nie je možne po vstupe na štadión zo štadiónu odísť a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa cez turniket nedostanete. Každý divák musí mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou preukázať, na výzvu usporiadateľskej služby.

Kamerový systém

Štadión, ako i jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude Usporiadateľskou službou a Políciou SR okamžite vyhodnotený a riešený, taktiež  v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek. Vyzývame preto všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi príslušníkov SBS, usporiadateľov a príslušníkov Polície SR. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je na zápase absolútny zákaz akéhokoľvek zahaľovania tváre, znemožňujúceho identifikáciu osôb.

Zdravotnícka služba

Na štadióne budú pripravené vozidlá Záchrannej služby a zdravotníci Červeného kríža, ktorí budú v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií divákov. Budú sa pohybovať po celom štadióne.

V priestoroch krytej Hlavnej tribúny sa bude nachádzať miestnosť Prvej pomoci so zdravotníkom, pripraveným poskytnúť zdravotnícku pomoc v prípade potreby.

Bufety a občerstvenie

Na štadióne budú v prevádzke bufety a stánky s občerstvením. Akékoľvek pokusy o vnesenie nápojov v akýchkoľvek fľašiach, alebo plechovkách na štadión je zakázaný.

Vyhradený sektor pre fanúšikov DAC bude vybavený vlastným bufetom a hygienickými zariadeniami.

Zdroj: fcdac.sk

Toto ste už čítali?

Cookies