Back to top

Nitriansky kraj s najvyšším podielom maďarského materinského jazyka

Publikované: 20. január 2022 - 13:42
Materinský jazyk je reč, ktorou obyvateľ najčastejšie hovoril vo svojom detstve.
Nitriansky kraj s najvyšším podielom maďarského materinského jazyka

Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva, že 81,8 % obyvateľstva v detstve používalo slovenčinu.

Iný materinský jazyk ako slovenský uviedlo 12,5 % obyvateľov Slovenska.

Druhým najpočetnejším materinským jazykom je maďarčina, tú označilo takmer 8,5 % obyvateľstva ako svoj materinský jazyk.

Rómčinu ako materinský jazyk uviedlo 1,8 % obyvateľov, čo predstavuje tretí najpočetnejší materinský jazyk na Slovensku. Rusínsky jazyk je štvrtý najpočetnejší materinský jazyk (0,7 % obyvateľstva), piatym najpočetnejším materinským jazykom je čeština (0,6 %). Ostatné najpočetnejšie materinské jazyky sú ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský, vietnamský.

slovak.statics.sk

Toto ste už čítali?

Cookies