Back to top

NIVaM bude mať nové vedenie

Publikované: 19. december 2023 - 16:06
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker odvolal z funkcie generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Ivana Pavlova. Dôvodom bola nefungujúca spolupráca zo strany priamo riadenej organizácie. Vedením inštitútu bol dočasne, do vymenovania nového riaditeľa, poverený poradca ministra Ján Hrinko, ktorý by po odčlenení športu z ministerstva mal pôsobiť ako tretí štátny tajomník.
NIVaM bude mať nové vedenie

Nie som typ manažéra, ktorého prvou myšlienkou po príchode do rezortu sú personálne výmeny,“ povedal minister Drucker. S vedením NIVaM-u od nástupu na ministerstvo školstva opakovane riešil lepšiu komunikáciu a efektívnejšiu spoluprácu, ktorá je nevyhnutná na úspešné plnenie programu zmien v rezorte.

V súvislosti s plnením záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR ministerstvo školstva pripravilo štyri desiatky projektov, ktorých cieľom je zlepšiť systém vzdelávania a podpory výskumu a vývoja na Slovensku.

Zároveň som ako minister sľúbil zmenu kultúry vo vzdelávacom a vedeckom prostredí. Tak, aby žiaci a študenti, učitelia, vedci a ďalší pracovníci cítili od štátu skutočnú podporu. Na tejto zmene sa musí podieľať každá jedna priamo riadená organizácia,“ povedal T. Drucker.

Slabá kooperácia zo strany inštitútu vyvrcholila svojvoľným rozhodnutím o vydaní a distribúcii vlastnej metodickej príručky pre desegregáciu vo vzdelávaní. Vedenie NIVaM-u pritom bolo informované, že ministerstvo dokončuje a zverejní metodiku, ktorá sa má stať praktickou pomôckou pre odstraňovanie segregácie vo vzdelávaní na Slovensku.

Príprava a vydanie metodickej príručky ministerstva školstva súvisí aj s plnením záväzkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Bude základnou pomôckou pre školy pri príprave desegregačných plánov, vrátane projektov desegregácie financovaných z prostriedkov Európskej únie.

Je absurdné, aby z rezortu školstva prišli na školy dve rôzne metodické príručky. Navyše, bez toho, aby NIVaM o tomto zámere informoval nadriadené ministerstvo. Presne takýto typ chaosu je jedným zo zdrojov dlhodobej nedôvery medzi štátom a školami, ktorú chcem riešiť,“ povedal T. Drucker.

Minister školstva zdôraznil, že rozhodnutie vymeniť vedenie NIVaM-u nie je kritikou obsahu materiálu, ktorý pripravila nezisková organizácia EduRoma. „Naopak, problém segregácie vo vzdelávaní rómskych detí je taký rozsiahly, že si vyžaduje zapojenie každej jednej organizácie, ktorá je ochotná pomôcť,“ uviedol T. Drucker.

Podľa neho však toto úsilie nemôže narážať na zmätok v základných nástrojoch štátu. „Našou úlohou je školám pomôcť, nie ich odrádzať tým, že jedna rezortná organizácia si bude robiť, čo sa jej zachce,“ zdôraznil.

MŠVVŠ SR

Toto ste už čítali?

Cookies