Nachádzate sa tu

Noc s Andersenom

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, október 16 - 06:48 | Kultúra
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede sa každoročne zúčastňuje medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, ktoré sa uskutočňuje koncom marca pri príležitosti narodenín slávneho rozprávkara. V tomto roku sa však oslavné podujatie kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácie nekonalo a bolo preložené na jeseň.
Noc s Andersenom

V regionálnej knižnici prebehla Noc s Andersenom v skrátenej forme dňa 12. októbra 2020. Žiakov 3.C zo ZŠ na Jilemnického ul. s vyučovacím jazykom slovenským potešili so zábavným vystúpením nasledujúci účinkujúci. Ako prvý so svojím EKO divadielkom vystúpil Tomáš Truchan. Pomocou divadelnej hry Malý princ hravou a zábavnou formou priblížil deťom problémy ochrany životného prostredia a dôležitosť recyklácie surovín. Deti sa nadšene zapájali do priebehu deja, dokonca sa pridali aj k spevu umelca. V druhej časti programu sa žiaci zoznámili s Matejom Zámečníkom, autorom kníh Nezábudka a Divozel, Zábudlivé Ginko. Beseda o týchto knihách tematicky nadväzovala na predchádzajúce predstavenie. Opäť bola reč o ekológii, ochrane životného prostredia a recyklovaní. Pán Zámečník priniesol so sebou v záhadnej čiernej nádobe aj dôležitých pomocníkov tvorby úrodnej zeme – dážďovky. Deti si osvojili aj drobné techniky, ako dokážu rozlíšiť papierové obaly od plastových. Žiaci sa do besedy veľmi aktívne zapájali a odchádzali domov veselí a spokojní.

Pracovníkov knižnice tešilo, že sa „náhradná“ Noc s Andersenom vydarila, že sa deťom predstavenia páčili a mali príjemný a veselý kultúrny zážitok. Teraz, žiaľ, knižnica musí opäť na neurčitý čas upustiť od usporadúvania podujatí, ale dúfame, že sa onedlho môžeme so žiakmi znova stretnúť!

text a foto: ŽK