Back to top

Nová diabetologická ambulancia

Publikované: 1. apríl 2024 - 8:13
Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravá župa, s.r.o. od utorka 2. apríla 2024 začína prevádzkovať špecializovanú ambulanciu diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. Ambulancia sa bude nachádzať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Zdravá župa na Študentskej ulici 16 v Trnave.
Nová diabetologická ambulancia

Na vyšetrenie sa budú môcť pacienti objednať prioritne telefonicky alebo mailom počas ordinačných hodín, a to na základe vystaveného písomného odporúčania všeobecným lekárom (tzv. výmenný lístok). Objednaní budú len pacienti s podozrením alebo novodiagnostikovanou cukrovkou, ktorí nie sú evidovaní u žiadneho iného špecialistu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Ordinačné hodiny sú zverejnené na webovej stránke https://bit.ly/zdravazupadiabetologia

Ambulancia sa bude venovať hlavne diagnostike a liečbe pacientov s prediabetickým syndrómom, cukrovke 1. a 2. typu a tehotenským diabetom. Taktiež bude poskytovať poradenstvo v oblasti diéty a zdravého životného štýlu a vzdelávať v oblasti správneho použitia diabetických pomôcok a liekov. 

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies