Back to top

Nové cyklistické trasy v kraji

Publikované: 3. júl 2017 - 13:55
Trnavský VÚC v rozpočte samosprávy na rok 2017 vyčlenil sumu 1,5 mil eur na výstavbu cyklistických trás. Takto sa v Dunajskej Strede môžu zrealizovať v blízkej budúcnosti ďalšie dva úseky.
Nové cyklistické trasy v kraji

 Podľa rozhodnutia zastupiteľstva VÚC konanom 28. júna 2017 sa ešte v tomto roku začnú nasledovné práce:

  • Na hrádzi na brehu rieky  Váh pokračovanie existujúcej sereďskej cyklotrasy medzi Dolnou Stredou a Váhovcami,
  • Popri Malom Dunaji, spojac územie medzi Tomášikovom a Jahodnou,
  • Medzi obcami Ňárad a Sap a Hornými a Dolnými Salibami, zjednodušiac tak žiakom chodenie do školy, respektíve zamestnancom do práce,
  • Od centra Dolného Baru smerom na hrádzu tiahnucu sa k Topoľníkom,
  • Od hlavnej cesty v Dolnom Štále po železničnú stanicu,
  • V Kráľovom Brode od kostola smerom k Dolnému Chotáru ku kačacej farme
  • V Dunajskej Strede na ceste do Gabčíkova a „kistejedu“ a medzi Ohradami a Galantskou cestou.

Podpredseda VÚC, Berényi József, poznamenal: dúfame, že postavením – takmer 18 km  – cyklotrás sa posilní príťažlivosť Žitného ostrova a Matúšovej zeme pre cestovný ruch, ale na druhej strane sa súčasne uľahčí doprava tu žijúcich obyvateľov.

Toto ste už čítali?

Prázdniny!!!

Prázdniny!!!

Školský rok 2021/2022 v základných školách v pôsobnosti...

Cookies