Back to top

Nové parkovacie miesta, ale kde presne?

Publikované: 10. marec 2016 - 14:14
Obraz mesta do značnej miery určuje, ako zaobchádzame s odpadmi a do akej miery je vyriešená otázka parkovania. Práve na tieto témy inicioval primátor nášho mesta, JUDr. Zoltán Hájos, stretnutie so zástupcami bytových samospráv, za účelom nájsť spoločné riešenie.

„Na začiatku každého roka organizujú občania veľké jarné upratovanie a v tomto roku, keď veľkonočné sviatky budú už koncom marca, sa skrášľovanie nášho bezprostredného okolia uskutoční oveľa skôr. K tejto téme by som dodal, že aj naše širšie okolie by sme mali skrášliť, čo však vieme docieliť len spoločnými silami. Táto myšlienka bola podnetom na stretnutie, ktoré usporiadame 17. marca o 17.30 h vo veľkej konferenčnej sále radnice, kde by sme s predsedami združení domových dôverníkov a vlastníkov bytov.chceli prebrať dve témy.

Prvá z nich sa týka udržiavania čistoty mesta, o tom sme už viackrát hovorili aj prostredníctvom médií. Chceli by sme zefektívniť zber separovaného odpadu a na druhej strane dosiahnuť správne nakladanie s komunálnym odpadom, pretože napriek našej doterajšej snahe je situácia okolo stojisk pre smetné kontajnery stále neuspokojivá. V súvislosti s touto témou som sa už aj pred časom stretol s domovými dôverníkmi, ale kvôli efektivite musíme o tom hovoriť asi viackrát, myslím si, že práve zvolení zástupcovia bytových samospráv sú tí, ktorí môžu občanov v tejto oblasti najviac ovplyvniť.

Druhá téma sa týka parkovania, hlavne vo večerných hodinách vládnu na sídliskách neutešené podmienky, takže by sme chceli spojiť sily a hľadať možné riešenia. Sme zvedaví na návrhy na vyznačenie nových parkovísk. Občania totiž požadujú vo svojom okolí krásnu zeleň, kde nechýbajú stromy a kríky, ale na druhej strane je málo parkovacích miest. Pred zmenou režimu sa v pláne mesta počítalo len s jedným alebo 1,5 parkovacím miestom pre dve rodiny, ale dnes nie je nezvyčajné, keď sú v jednej rodine 2-3 autá, ktoré je potom na viacerých miestach v meste problém zaparkovať. Preto na stretnutí uvítame nápady, kde  máme postaviť parkoviská, hoci aj na úkor zelene, ale aby to bolo čo najmenej bolestivé. Očakávame preto návrhy predsedov samospráv, domových dôverníkov a vlastníkov bytov.

Vďaka nášmu minuloročnému hospodáreniu, ktoré sme uzavreli s viac ako miliónovým prebytkom, by sme v tomto roku chceli zabezpečiť ďalší rozvoj mesta, a na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložíme návrh takej modifikácie rozpočtu, ktorej jedným z cieľov je vytvorenie nových parkovacích miest. Preto žiadam o pomoc domových dôverníkov, aby vydiskutovali s obyvateľmi, kde vidia vhodné miesto na vybudovanie parkovísk, pretože naším cieľom je vzájomná spokojnosť."

Toto ste už čítali?

Cookies