Back to top

Nový film Moje mesto, Dunajská Streda premietli pred plným hľadiskom

Publikované: 7. jún 2024 - 15:16

Premiéra filmu Moje mesto, Dunajská Streda, ktorý je prvou časťou filmovej série Mateja Bertóka, prilákala do kina Cinemax početné publikum. Dielo predstavuje obrazy z každodenného života Dunajskej Stredy. Účinkujú v ňom Dunajskostredčania, ktorí majú s mestom blízky vzťah a zaslúžili sa o jeho rozvoj. Dokument chce mesto predstaviť aj ďalším generáciám. Neskrývaným zámerom filmu je sprostredkovať pocit zo života v meste a zvýšiť lokálny patriotizmus miestnych obyvateľov.

Cookies