Back to top

Obnovená recepcia v nemocnici

Publikované: 13. september 2017 - 15:47
Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda predstavila nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť pacientom a návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu.

Jej zamestnanci sú pripravení v pracovných dňoch (od 7.30 do 15.30 hod.) poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude súčasne možné realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a iné služby. Projekt novej recepcie si vyžiadal celkovú investíciu v hodnote takmer 15 tisíc eur. V nemocnici bola súčasne vybudovaná ďalšia nadštandardná VIP izba, ktorá sa nachádza na internom oddelení. Obidve novinky boli zrealizované vďaka finančnej podpore zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Do nemocnice často prichádzajú pacienti s obavami o svoje zdravie a život. Zriadenie recepcie vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu, nasmerujeme ho v neznámom prostredí a dáme mu pocit, že sa o neho niekto postará od vstupu do nemocničných dverí,“ zdôraznila Sylvia Bock, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

Nová recepcia sa nachádza vo vestibule pri hlavnom vchode do nemocnice. V rámci svojich služieb bude poskytovať aj informácie o službách zdravotnej poisťovne Dôvera.

 „Priestory nemocníc siete Svet zdravia pomáhame vynoviť a zmodernizovať tak, aby sa v nich pacienti cítili čo možno najlepšie. Nemocnica v Dunajskej Strede sa môže pochváliť novou recepciou, ktorá slúži ako info zóna všetkým návštevníkom nemocnice. Hospitalizovaní na internom oddelení môžu využiť novú nadštandardnú izbu. Poistenci Dôvery platia za pobyt v takýchto izbách polovičný poplatok,“ vysvetlil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:

  • Poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddeleniach a o ambulanciách;
  • Poskytovanie informácií o nadštandardných službách, cenách, liečebnom režime, strave a o diétach;
  • Platby za výkony a za nadštandardné služby;
  • Prvotná evidencia sťažností a podnetov;
  • Riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);
  • Informácie o dopravnej zdravotnej službe Svet zdravia;
  • Prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni Dôvera;
  • Straty a nálezy;
  • Flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov a návštevníkov;
  • V budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vyšetrenie/ošetrenie.

Toto ste už čítali?

Cookies