Back to top

Obyvatelia svoj odpad môžu umiestniť už iba do polopodzemných kontajnerov

Publikované: 24. november 2023 - 15:11

V centre mesta na Dunajskej ulici a Vámbéryho námestí obyvatelia svoj odpad môžu umiestniť už iba do polopodzemných kontajnerov. V tejto časti mesta už uviedli do prevádzky nový systém, ktorý zo začiatku spôsobuje ešte menšie či väčšie ťažkosti. Kontajnery sa odteraz dajú otvárať len čipom a odpadky do určených nádob môže vhadzovať len príslušné bytové spoločenstvo.
 

Cookies