Back to top

Od 1. októbra bude parkovanie na chodníku zakázané

Publikované: 15. september 2023 - 10:05

Od 1. októbra nadobudne účinnosť nový zákon, podľa ktorého bude parkovanie na chodníku zakázané. Parkovať na chodníku bude v zmysle nového nariadenia možné výlučne na miestach s vyznačenými parkovacími plochami. Samosprávy sa snažia posúdiť, kde bude nutné v záujme predídenia chaosu vyznačiť nové parkovacie miesta.
 

Cookies