Back to top

Od 6. mája sa budú vyprázdňovať len nádoby s novými nálepkami

Publikované: 11. apríl 2024 - 7:26
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje verejnosti, že pracovníci úradu už rozoslali obyvateľom v zónach s rodinnými domami zelené nálepky vzťahujúce sa na rok 2024, ktorými treba opatriť 120-litrové nádoby na zmesový komunálny odpad.
Od 6. mája sa budú vyprázdňovať len nádoby s novými nálepkami

Mestský úrad zároveň upozorňuje, že od 6. mája 2024 (od pondelka) budú smetiari vyprázdňovať len tie 120-litrové nádoby na odpad, na ktorých je nalepená nová zelená nálepka (platná na rok 2024). Obyvateľov preto žiadajú, aby predpísanú nálepku nezabudli včas nalepiť na nádoby.

Tí obyvatelia, ktorí z nejakého dôvodu (napr. z dôvodu neprihlásenia sa na odvoz smetí alebo iných dôvodov) nálepku ešte nedostali, to môžu v záujme odstránenia problému oznámiť zamestnancom mestského úradu v čase otváracích hodín.

Je dôležité, aby boli nádoby opatrené tou správnou nálepkou: uľahčíte tak prácu smetiarov a pomôžete zefektívniť nakladanie s odpadom.

Mestský úrad ďakuje obyvateľom za spoluprácu.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies