Back to top

Od budúceho týždňa sa otvárajú školské kluby

Publikované: 10. január 2021 - 11:48
V zmysle nových nariadení ministerstva školstva a po dohovore s riaditeľmi základných škôl mestská samospráva od 11. januára v každej základnej škole v Dunajskej Strede otvorí aspoň jednu triedu pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, resp. nemôžu pracovať z domu (online).
Od budúceho týždňa sa otvárajú školské kluby

Testovanie tých zamestnancov škôl, tak ako aj zamestnancov materských škôl, ktorí budú v kontakte s deťmi, už prebehlo.

 

Popritom sa inštitúcie priebežne pripravujú na to, aby sa deti – akonáhle to okolnosti a pandemická situácia dovolí – mohli vrátiť do tried.

 

Jednou z podmienok bude otestovanie rodičov aj detí – odberné miesta budú zriadené v jednotlivých školách.

 

Zriadenie takýchto odberných miest už bolo povolené v dvoch dunajskostredských školách – v Základnej škole Ármina Vámbéryho a na Jilemnického ulici, žiadosti ďalších troch základných škôl teraz posudzujú.

 

Podľa predbežných plánov by testovanie v školách prebiehalo v dňoch 22.-24. januára.

 

(na)

Toto ste už čítali?