Nachádzate sa tu

Od februára zmena v zbere plastového odpadu z rodinných domov

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, február 13 - 11:14 | Pre verejnosť
V Dunajskej Strede od februára 2018 dôjde ku zmenám v mestských častiach s rodinými domami ohľadne zberu a odvozu plastového odpadu.
Od februára zmena v zbere plastového odpadu z rodinných domov

Mestský úrad týmto oznamuje občanom, že separovaný zber a odvoz PET-fliaš  a ostatného, presne vymedzeného plastového odpadu sa bude realizovať pomocou umelohmotných vriec, a to oddelene od ostatného komunálneho odpadu.  Odvoz vriec s umelohmotným odpadom sa uskutoční vždy v polovici každého mesiaca v spolupráci Mestského úradu so spoločnosťou FCC Slovensko. 

Igelitové vrecia žltej farby začnú rozdávať už v druhej polovici januára, ich rozvoz organizuje Mestský úrad. Vrecia uložia pri bránach rodinných domov aj s informačným letákom. Ak bude potrebné, obyvatelia môžu vyložiť aj viac vriec s umelohmotným odpadom. Mestský úrad upozorňuje občanov, že odvezené budú len tie vrecia, ktoré sú priesvitné, ak však nesplňajú túto podmienku, nebudú odvezené. Za odvezené vrecia obyvatelia dostanú náhradné vrecia.

Odvoz vyloženého separovaného umelohmotného odpadu sa po prvýkrát uskutoční 15. februára.

Nižšie informujeme občanov o tom, aký odpad má byť separovaný a umiestnený do vriec, ktoré majú byť vyložené pred rodinným domom.

Zbieraný odpad:

  • PET-flaše od nápojov /v stlačenej forme/
  • vypláchnuté plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetiky /HDPE, PE, PP/
  • čisté fólie z domácnosti /HDPE, LDPE/
  • viacvrstvové obaly /tetrapack/ mliečnych výrobkov a džúsov /vypláchnuté a stlačené/
  • hliníkové a plechové obaly nápojové, pivové a konzervy

Nezbierané odpady:

  • plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, farbivami a inými chemickými látkami
  • komunálny odpad – tvrdé plasty /napr. debny, nábytok/

Mestský úrad v Dunajskej Strede ďakuje občanom príslušných mestských častí za pochopenie a spoluprácu.

Zdroj: dunstreda.sk - pve