Back to top

Od septembra zanikne právna subjektivita mestského centra voľného času

Publikované: 11. august 2023 - 10:47

Od septembra zanikne právna subjektivita mestského centra voľného času, ktoré bude pôsobiť ako súčasť Základnej školy Zoltána Kodálya. CVČ sa preto zo ZŠ Smetanov háj presunie do spomínanej školy, kde aj naďalej bude ponúkať voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné aktivity.
 

Cookies