Back to top

Od umeleckých kníh po kyanityp

Publikované: 21. júl 2021 - 14:17
Na mimoriadnu výstavu otvorenú v mimoriadnom čase pozýva záujemcov na konci júla Galéria súčasných maďarských umelcov. Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy Andrey Pézman s názvom Spojenia vo Vermesovej vile.
Od umeleckých kníh po kyanityp

Vernisáž sa uskutočnila v nezvyčajnom čase, v pondelok v skorých večerných hodinách. Prítomných privítal Iván Péter, riaditeľ galérie, medzi nimi aj Máriu Szakál, podpredsedníčku kuratória GSMU.

Výstavu uviedla historička umenia N. Mészáros Júlia, kurátorka výstavy.

Najmarkantnejšou črtou doterajšej tvorivej práce profesorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je, že jej cieľom nie je tvorba jediného konkrétneho diela, ale dôkladné zmapovanie a spracovanie každej novej témy. V priebehu rozvíjania témy tvorila všetky diela, jej vlastný tvorivý rozvoj predstavuje u nej „celkové“ poňatie – povedala v úvode vernisáže N. Mészáros Júlia.

Na aktuálnu výstavu Andrea Pézman vybrala do Galérie súčasných maďarských umelcov široký výber prác z troch svojich hlavných vývojových etáp. Z jej prvotnej etapy sa do popredia dostávajú umelecké knihy, v druhej, dnešnej, vyniká matrixové poňatie digitálnej komunikácie. Tretiu tvorivú etapu predstavujú diela v pred dvoma rokmi sa začínajúcom projekte s názvom Nad ránom, ako aj jedno inštalované dielo. V spojovacej chodbe medzi prízemím a prvým poschodím vily Vermes je inštalovaná séria diel s názvom Kalendár I-III, ktorá vlastne spája tri etapy tvorby prezentovanej umelkyne.

„Dôležitým základným znakom tvorby Andrey Pézman sú rôzne formy, nástroje, techniky, materiály, názory, odklony a odlišné obsahy, ale zároveň redukcia prvkov a ich transponovanie na jednorodé, rovnaké hodnoty, zhustenie podstatných vecí na jednoduché znaky. Z mnohorakosti vytvára koherentný celok a poriadok, s minimálnym použitím farieb, s ekvivalenciou dvoch-troch dimenziálnych diel dosahuje exaktné a perfektné výsledky“ - uviedla kurátorka výstavy.

Vo svojom záverečnom vystúpení Iván Péter pozýval prítomných na vernisáži, ako aj ďalších záujemcov na túto hodnotnú a vzrušujúcu výstavu. Uviedol, že vystavené diela Andrey Pézman je možné si pozrieť ešte mesiac v GSMU, v čase návštevných hodín: v pondelok 9.00 – 13.00, v utorok až piatok 9.00 – 17.00, ako aj v sobotu 10.00 – 16.00.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies