Back to top

Oddnes začínajú odvážať sklený odpad

Publikované: 6. september 2021 - 11:27
Sklo zo zelených zvonových kontajnerov rozmiestnených po meste bude spoločnosť hospodáriaca s odpadom vysýpať v čase medzi 6.-9. septembrom.
Oddnes začínajú odvážať sklený odpad

Teraz je tu možnosť zbaviť sa nepotrebných fliaš od horčice, majonézy, zaváranín, vína, destilátov, nealko nápojov, vyhoďte ich do zelených zvonových kontajnerov.

Ak by nepotrebné sklo bolo veľkorozmerné – veľké zaváracie fľaše, alebo tabuľové sklo, tieto v záujme ochrany obyvateľov, ale najmä detí nevykladajte ku kontajnerom, treba ich odniesť, akékoľvek množstvo, do zberného dvora na Bratislavskej ulici a vložiť do kontajnerov na tento účel slúžiacich.

Je dôležité tiež vedieť, že vrchnáky od fliaš sa dávajú do žltých vriec/kontajnerov slúžiacich na umelohmotný odpad.

Príslušný odbor metského úradu žiada vodičov áut, aby 6.-9. septembra neparkovali počas dňa v priestore medzi cestou a zeleným zvonovým kontajnerom, aby neprekážali pri ich vyprázdnení.

-rovin-

Cookies