Back to top

Odkaz votkaný do obrazov – zážitky z vernisáže výstavy FAE

Publikované: 19. marec 2024 - 15:47
Vo štvrtok popoludní bola výstavná sieň Žitnoostrovského múzea plná nadšených milovníkov umenia; záujemcovia sa zišli na vernisáži skupinovej výstavy 14 amatérskych výtvarných umelcov Združenia Felvidéki Alkotók Egyesülete (FAE).
Odkaz votkaný do obrazov – zážitky z vernisáže výstavy FAE

Gábor Farkas, predseda FAE, privítal prítomných na otvorení spoločnej výstavy 14 členov združenia a zároveň poďakoval riaditeľovi múzea Ivánovi Nagyovi za poskytnutie priestorov pre výstavu. Svoje poďakovanie za to, že nám prostredníctvom svojho diela umožňujú nahliadnuť do svojho duchovného sveta, vyjadril aj vystavujúcim umelcom.

Na vernisáž sa predseda FAE pripravil s básňou v maďarskom jazyku, ktorú početnému publiku následne prečítal. Jeho básnické dielo s názvom Odkaz hovorilo o výstave, autoroch vystavených obrazov, ktoré sú viac než zhmotnenou tvorbou – sála z nich totiž láska.

Na vernisáži výstavy prítomných privítala Lucia Nagyová, vedúca výtvarnej skupiny FAE-ART, ktorá poďakovala Gáborovi Farkasovi za úvodné slová. Následne s odkazom na odznelú báseň vyzdvihla:

„na tejto výstave vidíme momenty duševného sveta našich autorov“.

V nadväznosti na názov výstavy, „Odkaz,“ zdôraznila, že pri pozornom vnímaní vystavených diel cítiť lásku a oddanosť, s akou boli vyrobené. Autori prostredníctvom diel ukazujú svoj vnútorný svet, „do ktorého sa dennodenne na chvíľu skrývame, alebo naopak otvoríme širokému svetu,“ povedala Lucia Nagyová.

Následne sa slova ujala riaditeľka Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede Helena Laczová, ktorá predstavila združenie a vystavujúcich autorov. Poďakovala za tú česť, že ju požiadali o príhovor a vyjadrila radosť z toho, že medzi Združením Felvidéki Alkotók Egyesülete a knižnicou vládne už dlhodobo priateľský vzťah a majú za sebou veľa spoločných podujatí.

Vo svojom príhovore, v ktorom krátko predstavila združenie, hovorila o tvorivej dielni, ktorá spája tvorcov pôsobiacich v akejkoľvek oblasti kultúry: spisovateľov, básnikov, spevákov, sochárov, hudobníkov, maliarov i fotografov.

„Tvorcovia vystavených diel, ktorých čoskoro predstavím aj po mene, možno nie sú tzv. profesionálni výtvarní umelci, ale keď sa pozrieme okolo seba, vidíme, že ten dar od Boha, talent, v mnohých prípadoch dokáže kompenzovať absentujúce štúdium výtvarného umenia. Isté je, že títo tvorcovia sa riadia svojím srdcom a citmi a tým nielen posielajú odkaz do sveta, ale počas tvorenia dokážu prežívať čistú radosť a upokojenie,“

- uzavrela svoje úvodné slová riaditeľka knižnice. V ďalšej časti svojho prejavu v krátkosti predstavila vystavujúcich umelcov, ktorí si okrem potlesku publika prevzali od predsedu FAE Gábora Farkasa a podpredsedníčky združenia, Margit Gyurkovics, malý darček a pamätný list.

Vernisáž výstavy, ktorá sa tešila početnému obecenstvu, obohatili svojím hudobným vystúpením dve slečny, Linda Gajdošíková a Klára Silná.

Ďalšie zábery z vernisáže si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Rózsár Vince

 

Toto ste už čítali?

Cookies