Back to top

Odovzdanie verejných ocenení mesta bolo súčasťou Dní svätého Juraja

Publikované: 28. apríl 2023 - 13:03

V rámci Dní svätého Juraja sa v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára odovzdávali Ceny mesta Dunajská Streda. Cenu mesta Pro Urbe si prevzala bývalá poslankyňa MsZ a organizátorka kultúrneho života Ágota Antal a futbalový tréner Juraj Lépes. Cenu mesta Pro Urbe Juvenis získala Virág Mórocz, nádejná operná speváčka. Ocenenie Pro Educatione bolo na základe hlasovania odborníkov udelené Viole Erősovej, učiteľke materskej školy na Októbrovej ulici.
 

Cookies