Back to top

Odstráni sa nadpis „Mám Ťa rád, Dunajská Streda?“

Publikované: 13. február 2016 - 10:48
Situácia vládnúca pri stojiskách pre smetné kontajnery je každodenným problémom našich obyvateľov. Pritom si ani neuvedomujeme, že len spolu to dokážeme vyriešiť. Na túto tému sme sa rozprávali s primátorom JUDr. Zoltánom Hájosom.

„Medzi naše hlavné ciele patrí skrášlenie nášho mesta, aby sme z neho vytvorili  také miesto, kde sa cítia dobre nielen naši občania, ale aj turisti, ktorí sem zavítajú, aby videli usporiadané prostredie a cítili, že v srdci Žitného ostrova je dobré bývať. Práve preto sme odštartovali projekt pod názvom Za čistejšiu Dunajskú Stredu!, ktorého sloganom bolo Mám Ťa rád, Dunajská Streda!, nakoľko sme si mysleli, že kto má rád svoje mesto, dbá aj na jeho čistotu, nebude odhadzovať smeti a zabezpečí čistotu aj pri smetných kontajneroch ako to robí u seba doma. V rámci programu sme vyzvali občanov, aby zamykali zastrešené stojiská  na smetné kontajnery. Na niektorých miestach v meste to fungovalo už aj predtým a tam, kde neboli stojiská, tam sme zafinancovali ich vybudovanie z mestského rozpočtu,  ako aj zakúpenie zámkov. Potom  sme požiadali obyvateľov, aby dávali na ne pozor a stojiská, ktoré boli udržiavané v poriadku a čistote, dostali privilégium použiť a uvádzať horeuvedený slogan.
Bohužiaľ, súčasná situácia je taká, že neporiadok je už aj tam, kde predtým bola čistota a uzamknuté stojiská si tera už uvedený  nápis nezaslúžia. Okoloidúcich totiž víta hrozný pohľad. Musíme konštatovať, že tabuľka pri kontajneroch vo viacerých prípadoch nezodpovedá realite. Neviem si predstaviť iný dôvod, ako ten, že obyvatelia sa stali ľahostajnými voči svojmu okoliu, pričom sa skrášľovania dožaduje každý , ale sám sa oň nepričiní.
Práve preto upozorňujeme obyvateľov, že jedine spoluprácou môžeme vytvoriť krajšie mesto. Kde sa rozmýšľa spoločne, tam sa nájde aj riešenie. Viem, že zamykanie stojiska, či už magnetickou kartou alebo iným spôsobom, vyžaduje isté investície, ale fungovať bude len vtedy, keď všetci budeme ťahať za jeden povraz. V opačnom prípade aj naďalej budeme musieť pozerať  na „vyberačov kontajnerov“, ako sa hrabú v našich smetiach a robia všade na okolí neporiadok. Neexistuje žiadne všeobecné riešenie, len dobrá spolupráca medzi vlastníkmi bytov a domovými dôverníkmi. Súdržnosť a funkčná jednota dáva do pohybu veci a nielen v otázke odpadkov."

Toto ste už čítali?

Cookies