Back to top

Odvoz smetí pred sviatkami

Publikované: 24. december 2021 - 8:38
Podnik odpadového hospodárstva ešte pred vianočnými sviatkami vyprázdnil na sídliskách kontajnery s papierovým, plastovým odpadom, ako aj s komunálnym odpadom.
Odvoz smetí pred sviatkami

Kontajnery s plastovým odpadom vyprázdnili ešte vo štvrtok, pred vianočným víkendom, v piatok (24. decembra) odvezú zo sídlisk papierový a komunálny odpad. Počas ďalších dvoch vianočných dní (25. a 26. decembra), v dňoch pracovného pokoja, sa kontajnery nebudú vyprázdňovať.

Aj touto cestou preto prosíme obyvateľov, aby s odpadom vzniknutým počas sviatkov nakladali hospodárne a rozumne.

Znamená to jednak to, že papierový a plastový odpad sa oddelí od komunálneho, a jednak to, že vyhadzované škatule sa rozoberú, z plastových flakónov sa vytlačí vzduch, aby tieto v kontajneroch zabrali čo najmenej priestoru.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies