Back to top

Okamihy Ervina Barcziho v Gallery Nova

Publikované: 13. september 2020 - 8:07
Vo galérii Žitnoostrovského osvetového strediska sa dňa 9. IX. 2020 uskutočnila vernisáž fotografií ERVINA BARCZIHO. Ide o člena FOTOKLUBU Galanta, ktorý sa každoročne zúčastňuje okresnej súťaže AMFO ako porotca, taktiež v rámci odborných seminárov pre neprofesionálnych fotografov a v neposlednom rade je aj lektorom pre fotoklub ISTER pri osvete v Dunajskej Strede. Z toho logicky vyplýva, že ho v našom regióne poznáme a netreba ho predstavovať.
Okamihy Ervina Barcziho v Gallery Nova

Expozícia v GALLERY NOVA však hovorí niečo iné.

Ponúka  fotografie s  nevšedným príbehom. Sám autor sa vyznal v tom, že časy keď mu učarovala fotografia a fotil všetko čo mu prišlo „ do oka“ sú už dávno preč. Vo svojej tvorbe chce okrem obrazovej výpovede  priniesť aj určité posolstvo, ktoré sa prihovorí aj divákom a prinúti ich zamyslieť sa. FOTO-obrazy Ervina Barcziho  veľmi potichu odhaľujú aj určité tajomstvo. Prvoplánovo tajomstvo fotografovaného – osoby, miesta, architektúry. Ale ... ale pravda je taká, že každý ten obraz nám prezrádza  niečo aj  o samotnom autorovi. Veľmi citlivo sleduje dianie okolo seba, dokonca aj také, čo sa nehýbe. Vyberá, selektuje a hlavne vníma. Náš svetoznámy majster maľby svetlom, nebohý TIBOR HUSÁR, vždy tvrdil  svojim žiakom, že fotiť  treba  najprv tým najjednoduchším fotoaparátom a na film.  Žiaden drahý digitál... a množstvo drahých objektívov.  Pretože  treba vidieť. A Ervin Barczi nám touto  nevšednou výstavou nevtieravo a potichu, ako to len on vie, našepkáva, že treba aj cítiť, vnímať. Dnes, s tými rúškami na tvárach,  oveľa viac ako inokedy. Kurátorom výstavy je úspešný umelecký fotograf a  zakladateľ Galantského fotoklubu, donedávna aj dlhoročný riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante,  pán Jozef Keppert. Okrem iného uviedol, že Barczi vo svojej tvorbe vyhľadáva skôr zaujímavé detaily  a tie následne  niekedy výtvarne dotvorí. Osobitne si u autora váži prístup prostredníctvom previzuálizácie, čiže už vopred si ešte v predstave tvorí nafotené. Expozícia ponúka poetické zátišia, krajinky, nevšednú architektúru, ale aj veľmi expresívne portréty, v ktorých obzvlášť dominuje seriál štylizovaných autoportrétov.  

Hudbou slávnosť povzniesla ZUZANA BAZSÓ HORVÁTHOVÁ skladbami majstrov v hre na priečnej flaute.

V čase preventívnych opatrení sme sa tešili  početnej návšteve, aj mimo okresu a kraja, dobrej atmosfére stretnutia, ktoré sa po otvorení prenieslo do osvetovej  záhrady a trvalo až do neskorého večera.

jana svetlovská
Foto: žos . jAs

Toto ste už čítali?

Cookies