Back to top

Online program pri príležitosti podpísania trianonskej mierovej zmluvy

Publikované: 4. jún 2021 - 13:47

Pri príležitosti podpísania trianonskej mierovej zmluvy, ku ktorému došlo dňa 4. júna 1920, sa v Dunajskej Strede tento rok kvôli epidemiologickým opatreniam vzťahujúcim sa na organizovanie hromadných podujatí neuskutoční veľké mestské podujatie. Mestská samospráva, Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára a Občianske združenie Pázmaneum si udalosť, kedy sa v dôsledku mierového diktátu po prvej svetovej vojne Maďarské kráľovstvo rozpadlo a masy Maďarov sa stali obyvateľmi iných krajín, pripomínali prostredníctvom online programu. Jeho účinkujúcimi boli Tanečný súbor Csallóközi, Katarína Kollár, Terézia Rigó a Rudolf Érsek.