Back to top

Opatrovateľský kurz Slovenského červeného kríža

Publikované: 18. apríl 2017 - 9:52
Územný spolok Slovenského červeného kríža v Dunajskej Strede (ÚzS SČK DS) organizuje opatrovateľský kurz pre nezamestnaných, pre opatrovateľky v domácnosti a sociálnych zariadeniach, pre au-pair detí.

Absolventi akreditovaného kurzu v trvaní 226 hodín obdržia Osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku, platné v celej Európe. Navyše dostanú potvrdenie o absolvovaní 8-hodinového kurzu prvej pomoci, ktoré je platné v autoškolách a na pracoviskách.

Termín konania kurzu: 28. 04. 2017 – 30. 05. 2017

Nezamestnaní sú povinní 15 dní pred začatím kurzu odovzdať formulár B - potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktoré obdržia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede.

Kontakt:

ÚzS SČK DS

Dunajská Streda, Alžbetínske nám.1203, Obchodné a informačné centrum

4. posch., č. dv. 404

Tel.: 031/552 26 87, 0903 558 908

e-mail: dunajskastreda [at] redcross.sk

facebook: Slovenský Červený kríž DS

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies