Back to top

Organizácia ministerstva školstva na novej adrese. Sídliť bude v priestoroch po kardinálovi Tomkovi

Publikované: 14. október 2023 - 15:57
Slovenský historický ústav v Ríme, ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, po takmer 10 rokoch získala svoje oficiálne sídlo v Ríme. Vďaka tomu sa bude môcť stať plnohodnotnou súčasťou európskej i svetovej vedecko-výskumnej komunity v tomto prostredí.
Organizácia ministerstva školstva na novej adrese. Sídliť bude v priestoroch po kardinálovi Tomkovi

Hlavné mesto Talianska je totiž dôležitým centrom historického výskumu pre väčšinu obdobných výskumných inštitúcií iných členských krajín Európskej únie. Navyše nové sídlo má pre Slovensko vyššiu symbolickú hodnotu – nakoľko tu desaťročia pôsobil kardinál Jozef Tomko, ako jedna z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín.

Zachovanie a rozvoj slovenského kultúrneho a historického dedičstva mimo územia Slovenskej republiky a sprístupnenie slovenskej vedeckej, výskumno-dokumentačnej činnosti zahraničnému vedeckému a akademickému publiku – to sú hlavné dôvody zriadenia sídla Slovenského historického ústavu v Ríme. Hoci ústav vznikol už v roku 2014, oficiálne sídlo v Ríme sa podarilo získať až teraz. Nový priestor zároveň umožnení ústavu efektívne spolupracovať s inými zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi.

Okrem toho sa v priestoroch bude nachádzať aj odborná vedecká knižnica prezentujúca zahraničiu slovenskú vedeckú a akademickú publikačnú tvorbu.

„Pevne veríme, že sa stane nie len sídlom našej knižnice a našou centrálou, ale aj miestom stretnutí a organizovania rôznych vedeckých podujatí či výstav do budúcna alebo kultúrnych akcií, ktoré takto budú v slovenských priestoroch, pod slovenskou vlajkou v samotnom srdci Ríma,“ 

- uvádza riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý.

 „Hoci Slovenský historický ústav v Ríme vznikol iba v roku 2014, hneď od svojho vzniku napĺňa svoje poslanie množstvom aktivít a výstupov a je nápomocný slovenským bádateľom pri realizácii historického výskumu v najširšom slova zmysle v talianskych a vatikánskych archívoch, knižniciach či galériách a spolupracuje s nimi pri prezentácii ich výsledkov medzinárodnej ako aj národnej vedeckej komunite,“ 

- dopĺňa štátny tajomník MŠVVaŠ SR Slavomír Partila.

Zároveň bude možné, aby tieto priestory do budúcna využívali aj iné slovenské inštitúcie intenzívne spolupracujúce s SHÚR, osobitne Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici, či Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda na rôzne vedecké, reprezentačné alebo kultúrno-spoločenské podujatia.

„Priestory každej inštitúcie sú špecifické, ale toto miesto je symbolickým miestom viac ako dve desaťročia, preto som veľmi rád, že tu začína svoju činnosť Slovenský historický ústav v Ríme a zároveň som veľmi rád, že my tri inštitúcie, ktoré už dlhoročne spolupracujú v Ríme sa prihlasujeme k odkazu kardinála Tomka, k záväzku rozvíjať ho,“ 

- uzavrel veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky.

Toto ste už čítali?

Cookies