Back to top

Otvorili dunajskostredské stredisko inštitúcie Mathias Corvinus Collegium

Publikované: 27. október 2023 - 13:20

Dňa 25. októbra bolo slávnostne otvorené dunajskostredské stredisko Mathias Corvinus Collegium. MCC je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje príležitosti na mimoškolské vzdelávanie a zohráva úlohu pri podpore demokratického dialógu a realizovaní civilizovaných verejných diskusií. Cieľom centra je pomáhať mladistvým v dosahovaní ich potenciálu a podporovať ich v tom, aby svojimi aktivitami sami pomáhali miestnej alebo širšej komunite. Mathias Corvinus Collegium ponúka pestrý program už v najbližších týždňoch.
 

Cookies