Back to top

Oznámenie

Publikované: 24. október 2020 - 10:05
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje váženým obyvateľom, že vzhľadom na zákaz vychádzania platný od 24. októbra 2020, Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu v Dunajskej Strede nebude prijímať klientov osobne. Mestský úrad v Dunajskej Strede bude naďalej v prevádzke, komunikácia s úradom však bude prebiehať len telefonicky alebo elektronickou formou.
Oznámenie

Peňažné záväzky voči mestu je možné uhradiť bankovým prevodom na uvedené číslo účtu, s vyznačením variabilného symbolu „VS“:

Daň za nehnuteľnosť:            SK22 1111 0000 0066 0267 4093
Daň za odpad:                        SK44 1111 0000 0066 0267 4085
Nájomné a iné:                       SK17 7500 0000 0003 0281 2303

Prijaté opatrenia platia do odvolania.

Za pochopenie ďakujú.

Toto ste už čítali?

Cookies