Back to top

Pamätný deň vysídlenia Maďarov z Hornej zeme

Publikované: 14. apríl 2023 - 11:22

Občianske združenie Pázmaneum v pamätný deň vysídlenia Maďarov z Hornej zeme pri Pamätníku vysídlených v parku voľného času a oddychu usporiadalo slávnostnú spomienku. Na podujatí s mottom "Som Maďar, takže som vinný...!?" po uvítacom príhovore primátora Zoltána Hájosa si prítomní mohli v podaní predsedu Zväzu Rákócziho, Csongora Csákyho, vypočuť historický pohľad  na udalosti spred takmer 80 rokov.

Cookies