Back to top

Parkovanie počas Žitnoostrovského jarmoku

Publikované: 19. september 2022 - 19:03
Mestský úrad, mestská polícia a riaditeľstvo jarmoku týmto dávajú do pozornosti obyvateľov a návštevníkov, ktorí prichádzajú do Dunajskej Stredy z iných obcí, že počas 40. ročníka Žitnoostrovského jarmoku, t. j. v dňoch 21. až 24. septembra, treba počítať s výrazne zvýšenou premávkou, dopravnými obmedzeniami, s problematickejším parkovaním a zvýšenou prítomnosťou polície. Aby sa vyhli zbytočným sankciám, organizátori žiadajú šoférov o zvýšenú opatrnosť a pozornosť v záujme bezpečnej premávky a o to, aby neparkovali na zakázaných miestach. V našom článku uvádzame možnosti parkovania počas jarmoku.
Parkovanie počas Žitnoostrovského jarmoku

Organizátori upozorňujú návštevníkov jarmoku na skutočnosť, že rezidenčný parkovací systém na sídliskách platí aj počas trvania jarmoku. Obyvatelia príslušných sídlisk môžu aj v týchto dňoch parkovať na modro vyznačených parkovacích miestach (bezplatne).

Mestský úrad a riaditeľstvo jarmoku preto žiadajú tých, ktorí na podujatie prídu autom, aby buď zaparkovali na starej motokárovej dráhe (ktorá bude v tomto období sprístupnená verejnosti), na parkoviskách väčších nákupných centier, alebo využili na to určenú alternatívu, bezplatné (bielou farbou označené) parkovacie miesta.

Okrem toho bude počas jarmoku istý úsek Ul. Istvána Gyurcsóa jednosmerný (vjazd z Malodvorníckej cesty bude zakázaný) a na tej istej ulici, zo strany Trhoviska bude zabezpečené bezplatné parkovanie pre osobné ​​vozidlá.

Ako užitočnú alternatívu dopravy odporúčajú aj mestský turistický vláčik, ktorý bude v danom období premávať zadarmo po novej trase, resp. peší príchod na jarmok.

(nagy)

Cookies