Back to top

Participatívny rozpočet Trnavskej župy bude fungovať v novom – dvojročnom cykle

Publikované: 22. apríl 2020 - 7:18
Počas posledného (15.4.2020, pozn.), historicky prvého online zasadnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja jeho poslanci rozhodli, že na opatrenia proti ochoreniu COVID -19 bude z rozpočtu župy vyčlenených celkovo 500 tisíc eur. Finančné zdroje boli na tento účel presunuté z grantových schém, ktoré tak tento rok nebude možné realizovať.
Participatívny rozpočet Trnavskej župy bude fungovať v novom – dvojročnom cykle

Toto opatrenie sa týka i Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy (ďalej ako „PR TTSK“ alebo „PR“), ktorého aktivity sa budú realizovať až v roku 2021.

Momentálne pracujeme na vytvorení nového, dvojročného modelu fungovania PR TTSK, aby sme naplno využili prácu a energiu, ktorú sme spoločne s predkladateľmi tohtoročných projektov investovali do prípravy prebiehajúceho ročníka

O všetkých dôležitých zmenách a aktualizáciách harmonogramu PR pre ročník 2020/21 budete včas informovaní prostredníctvom našich komunikačných kanálov.

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a spoluprácu a prosíme vás o pochopenie a trpezlivosť v tejto neľahkej situácií.

Toto ste už čítali?

Prázdniny!!!

Prázdniny!!!

Školský rok 2021/2022 v základných školách v pôsobnosti...

Cookies