Back to top

Pedagóg roka - cena verejnosti 2021

Publikované: 16. marec 2021 - 10:10
Pedagóg roka - cena verejnosti 2021

Milý respondent,
zapojte sa do hlasovania a dajte svoj hlas jednému zo šiestich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti.

Verejné ocenenie Pedagóg roka
- cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania na základe výsledkov elektronického hlasovania.

Pedagóg roka - cena verejnosti 2021

Link na hlasovanie je prístupný od 15.3.2021 do 16.4.2021 do 12:00.

Cookies