Back to top

Pestrejšie, živšie a zelenšie centrum mesta

Publikované: 5. júl 2022 - 8:33
Čitatelia sa už na našom portáli mohli stretnúť s informáciou, že ako pokračovanie obnovy obytných domov na Vámbéryho námestí saamospráva dala obnoviť pasáž pri kostole sv. Juraja. Vtedy sme avizovali, že obnovia celé centrum, tak aj Korzo Bélu Bartóka. Na podrobnosti tejto transakcie sme sa pýtali primátora mesta Zoltána Hájosa.
Pestrejšie, živšie a zelenšie centrum mesta

Obyvatelia sa už mohli presvedčiť, že samospráva plánovite, postupne dáva rekonštruovať jednotlivé ulice, chodníky. Pritom sa môže zdať, že vedenie mesta akoby nepovažovalo za dôležité obnoviť centrum mesta. Samozrejme, nie je to tak, veď ani nám nie je jedno, ako vyzerá Korzo Bélu Bartóka. Keď sa po zmene režimu korzo obnovilo, stalo sa,  v intenciách doby, vyhovujúcim a moderným, obyvatelia mesta Dunajská Streda ako aj návštevníci mohli nadobudnúť nový pohľad na mesto.

Sme si vedomí, že tento náhľad je dnes už prekonaný, korzo už neposkytuje napr. podnikateľom priestor na to, aby tu mohli zriadiť nie iba kamenné, ale aj "vonkajšie sedenie" pre hostí. K tomu je terajšia nerovná dlažba tvorená drobnými kúskami takmer všade nevyhovujúca.  Keď sa pozrieme na Széchenyiho námestie v družobnom meste Győr, vidíme, koľko je tam možností na vytvorenie  menších terás.

Nad niečím takým uvažujeme aj my. Slovom, pokryť korzo jednotným povrchom, ktorý by celý úsek vyzdvihol na jednotnú výšku, vyriešil by sa odvod dažďovej vody, a poskytol by ďalšie možnosti na jeho rozumné využitie. Zároveň by sme chceli obnoviť celý stred mesta, počnúc parkoviskom pri Modrom Dunaji, kde je súvislý asfaltový povrch, ktorý síce vyhovuje na parkovanie, ale odvod dažďovej vody je problém, a na dôvažok, v lete je "výsledkom" taká mikroklíma, horúčava, v rámci ktorej tento priestor je v podstate na nevydržanie. 

Aj sem hľadáme také riešenia, ktoré by rátali s odvodom dažďovej vody, ale zároveň by umožňovali tam bývajúcim, návštevníkom obchodov či kostola sv. Juraja parkovanie, ktoré by nezabezpečovalo iba "dojem zelene", ale reálne by napomáhalo utváraniu pre život vhodnej mikroklímy.

Považujeme teda za dôležité rekonštrukciu veľkého parkoviska na Vámbéryho námestí, pričom by sme chceli aj v okolí pamätníka 1848/49 vytvoriť nový verejný priestor - ale nie iba preto, že aj tu je povrch už nerovný...

Na Korze Bélu Bartóka by sme chceli dať chodník a prechádzkovú cestu do jednej roviny, pokryť takým povrchom, ktorý by poskytoval aj vonkajším teraasám lepšie možnosti.

Samozrejme sme si vedomí, že toto všetko si bude vyžadovať dôkladnú prípravu, aj z toho hľadiska, že sa tu nachádzajú parcely, ktoré nie sú vo vlstníctve mesta, ale sú súkromné či štátne. Treba sa teda dohodnúť s majiteľmi pozemkov, veď nikto by nebol rád, keby sa obnova centra mesta dotkla iba niektorých priestranstiev, a iné úseky boli vynechané. Považujem za dôležité, aby sme rekonštrukciu centra riadili podľa jednotného plánu, aby sme ani pri plánovaní, ani pri realizácii rekonštrukcie nenarazili na žiaden problém.

Spomeniem jeden príklad z mnohých: priestor pred COOP Jednota, majiteľom ktorého je samo družstvo, teda aj s nimi je potrebná dohoda v záujme jednotnej úpravy terénu. Ešte raz, v sumáre, obnova by sa týkala priestoru od kostola až po okresný súd. Jedným z hľadísk plánovania a realizácie   projektu teda je, aby celé Korzo Bélu Bartóka sa stalo modernejším, zaujímavejším, a pritom zelenším.

Ešte raz by som chcel zdôrazniť: naším cieľom nie je v priestore korza všetko vybetónovať, ale to, aby sme tam všetko urobili modernejšie, pre život príjemnejšie. Je teda prirodzené, že celý povrch by bol vymenený, zjednotený, ale v rámci možností budeme zväčšovať zelené plochy, hoci aj naplánovaním a realizáciou zvislých zelených plôch.

Na to, našťastie, existujú aj v európskych mestách mnohé príklady. My by sme chceli dosiahnuť, aby realizácia bola taká, ktorá naozaj obohatí, rozšíri zelené plochy. A, priznajme si, v takých horúčavách, aké zažívame v týchto dňoch, je takéto riešenie dôležité pre nás všetkých!

Nás cieľ je daný: modernizovať, vdýchnuť život centru mesta, a zároveň tu spestriť ponúkané služby, obchod, kultúrny život.

Toto ste už čítali?

Cookies