Back to top

Pietna spomienka na koniec druhej svetovej vojny

Publikované: 8. máj 2024 - 20:34
Koniec 2. svetovej vojny v Európe si pripomenuli 7. mája pri dunajskostredskom pamätníku obetiam fašizmu.
Pietna spomienka na koniec druhej svetovej vojny

V úvode spomienkovej slávnosti odznela báseň Pavla Horova Kto si spomenie v podaní študentky Gymnázia Ladislava Dúbravu Zory Hubovej. Prítomných privítala moderátorka Mgr. Edita Tilajčíková: „Dátum 8. máj 1945 sa stal historickým medzníkom nielen pre obyvateľov Slovenska, ale aj celej Európy. Ukončil sa ním najkrvavejší konflikt v novodobých dejinách Európy... Tak ako v mnohých iných mestách a pri mnohých iných pamätníkoch sveta, aj v Dunajskej Strede sa každoročne stretávame začiatkom mája, aby sme vzdali poctu a vďaku všetkým, ktorí bojovali a padli v boji za naplnenie túžby po slobodnom a mierovom živote.“

Po úvodných slovách privítala Attilu Karaffu, zástupcu primátora nášho mesta, Ing. Darinu Nagyovú, prednostku Mestského úradu Dunajská Streda, Ladislava Gútayho, predsedu komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru, Ing. Jozefa Janského, predsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, PhDr. Libušu Klučkovú, predsedníčku Okresnej pobočky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Mgr. Bc. Tímeu Takács, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, Mgr. Janu Svetlovskú, hlavnú organizátorku slávnosti, riaditeľku Žitnoostrovského osvetového strediska, ako aj vedúcich okresných a mestských inštitúcií, prítomných pedagógov a žiakov dunajskostredských škôl a všetkých zúčastnených.

V úvode svojho slávnostného príhovoru viceprimátor Attila Karaffa zdôraznil, že položením vencov si každoročne pripomíname koniec najväčšej vojny minulého storočia.

„Treba si uvedomiť, že nie všade vo svete je mier, takže my to vidíme inak ako tí, ktorí žijú v krajinách, kde zúria vojnové konflikty,“ povedal zástupca primátora s tým, že vojnu zúriacu inde vo svete vidíme našťastie len cez televíznu obrazovku.

„Nikdy nebola dobrá vojna, ani zlý mier,“ citoval viceprimátor Benjamina Franklina a vyjadril hlboký súhlas s touto myšlienkou. Svoj príhovor Attila Karaffa zakončil úryvkom z básne Milana Rúfusa Modlitba za mier.

Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský na začiatku svojho prejavu povedal, že kladením vencov vyjadrujeme poďakovanie a úctu osloboditeľom. Následne stručne zhrnul proces oslobodenia.

„Do oslobodenia sa zapojilo 33 národov a národností sveta a za ich obetu im patrí vďaka – všetkým tým, ktorí dopomohli k mieru,“ povedal rečník pietnej spomienky.

Po príhovoroch zástupcovia škôl, úradov, inštitúcií a prítomných politických organizácií položili na znak úcty vence a kytice na pamätník padlým hrdinom.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies