Back to top

Pneumatika nie je komunálny odpad

Publikované: 23. február 2022 - 14:13
Odvoz použitých pneumatík nie je súčasťou mestského hospodárenia s odpadom.
Pneumatika nie je komunálny odpad

Je dôležité vedieť, že pri výmene pneumatík je servis povinný nepoužiteľné pneumatiky bezplatne prevziať, a po dohode s dotyčným partnerom tieto náležite zlikvidovať. Totiž výdavky spojení s likvidáciou sú zarátané do ceny pneumatík.

Mesto Dunajská Streda však ponúka istú možnosť tým, ktorí použité pneumatiky pri ich výmene neodovzdali. Obyvatelia mesta môžu požité pneumatiky odovzdať v zbernom dvore Municipalu na Bratislavskej ceste.

Za posledné dva roky z územia mesta odviezli asi 45 tisíc kilogramov pneumatík (bez započítania množstva, ktoré bolo odovzdané v servisoch).

Žiadame občanov, aby využili niektorú z ponúkaných možností, nevykladali už nepoužiteľné pneumatiky do kontajnerových stojísk či ku kontajnerom, a hlavne neodhadzovali ich kdekoľvek v prírode.

Chráňme prírodu, dbajme o svoje prostredie!

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies