Back to top

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy ďalej klesá

Publikované: 13. január 2023 - 10:17

Počet oficiálne registrovaných obyvateľov v meste Dunajská Streda ďalej klesol. Vyplýva to zo štatistiky obyvateľstva ku koncu roka 2022. Počet úmrtí bol aj vlani vysoký. Mesto si za svoje trvalé bydlisko vybralo viac ľudí, ako sa rozhodlo z Dunajskej Stredy odsťahovať. Počet sobášov zodpovedal priemeru.
 

Cookies