Back to top

Podpora kultőry a životného prostredia v regiónoch

Publikované: 28. máj 2020 - 9:45
27. mája prebehli rokovania Samosprávne kraje SK8 na ministerstve kultúry a na ministerstve životného prostredia.
Podpora kultőry a životného prostredia v regiónoch

Kultúra sa aktuálne nachádza v kritickej situácii a ak sa má rozvíjať v kraji, musí prebiehať kvalitná spolupráca samosprávy a štátu. Stav životného prostredia predstavuje ešte vážnejší problém

S ministerkou kultúry Natáliou Milanovou sa hovorilo o viaczdrojovom financovaní kultúry, legislatívnych zmenách, podpore kreatívneho priemyslu aj o dopadoch koronavírusu na kultúru v krajoch.

Na pôde ministerstva životného prostredia sa spolu s ministrom Jánom Budajom diskutovalo o vodozádržných opatreniach a boji proti suchu, ktoré pociťujeme v celej krajine, o zmenách v oblasti stavebného zákona, o znečisťovaní životného prostredia v jednotlivých krajoch aj o posilnení žúp v danej oblasti.

ttsk / dszi

Toto ste už čítali?

Cookies