Nachádzate sa tu

Ponuka práce na mestskom úrade

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, november 15 - 18:15 | Pre verejnosť
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto:
Ponuka práce na mestskom úrade

REFERENT SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU

kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru.

Nástup: 1. januára 2019

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná hrubá mzda minimálne 832,- eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce

Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť  

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

Zoznam požadovaných dokladov:

  •  prihláška na voľné pracovné miesto s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov,
  • doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  • profesijný štruktúrovaný životopis

Termín podania: 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 30. novembra 2018 (vrátane).

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851946