Back to top

Posledný deň Podunajskej jari sa skončil spŕškou medailí

Publikované: 2. jún 2023 - 11:23

Štyri dni medzi 23. a 26. májom boli v Dunajskej Strede venované maďarskému detskému festivalu bábkarských a divadelných súborov na Slovensku. V posledný deň Podunajskej jari sa slávnostne vyhlásili výsledky 47. ročníka festivalu. Podujatie je popri prehliadke bábkarských a divadelných súborov aj výnimočným spoločenským podujatím hornozemských Maďarov. Je vyvrcholením práce učiteľov, talentovaných detí a angažovaných organizátorov, podujatím, ktoré vo veľkej miere slúži na zachovanie maďarskej identity a maďarského materinského jazyka.
 

Cookies