Back to top

Posol správ o radosti a nádeji v Žitnoostrovskom múzeu

Publikované: 19. február 2023 - 10:46
Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea môžu návštevníci obdivovať rozmanité dielo Alexandra Godánya, maliara narodeného v Blatnej na Ostrove, v súčasnosti žijúceho v Holiciach.
Posol správ o radosti a nádeji v Žitnoostrovskom múzeu

Na štvrtkovej vernisáži jej hostiteľka Edita Tilajčíková privítala vystavujúceho umelca, prítomných hostí a záujemcov a následne odovzdala slovo riaditeľke Žitnoostrovského osvetového strediska Jane Svetlovskej.

Alexander Godány je známy a uznávaný aj v širšom svete. V Buenos Aires je v Centro Cultural Borges – ARS – Omnibus na zozname svetových umelcov. Okrem mnohých medzinárodných výstav mohla verejnosť jeho diela obdivovať napríklad v Madride, Malage a Seville. „ V súčasnosti sa pripravujú výstavy v Pretórii a Kapskom meste,“ povedala Jana Svetlovská vo svojom príhovore.

„Grafiku a maľbu študoval súkromne u výtvarného pedagóga Pála Škribu a u zaslúžilého umelca, akademického maliara Júliusa Bartu, ale umeleckú cestu k práve vymenovaným úspechom si vlastne prešľapal úplne sám. Dnes môžeme vidieť túto cestu aj namaľovanú, môžeme vnímať vývoj jeho tvorby, ktorá je ojedinelá a neopakovateľná. Vždy a všade ho inšpiruje mäkká úrodná zem Žitného ostrova. Veľké čierne hrudy zeme, životodarný dážď, bohatstvo prinášajúci Dunaj, všetky kvety, stromy, všetky zvieratá, ktoré tu žili a žijú...,“ povedala riaditeľka osvety.

„Od počiatku tvorby autor veľmi hlboko, až do špiku, pociťoval, ako sa tu medzi nami vznáša démon deštrukcie prírody. Pociťoval, ako sa človek i celá spoločnosť paradoxne vyčleňuje z prírody, ktorá nám dáva život...A pritom predsa, (diela) sú umiestnené vždy na svetlom podklade, ako prísľub vykúpenia, záchrany, ako nová príležitosť žiť pravdivo, svedomite, spravodlivo a skromne.

„Podstatu dnešnej expozície však tvorí seriál Reminiscencií... Veľká časť reminiscencii vznikla v roku 2022 Aký bol u nás rok 2022? A akým bol pre každého z vás? Netreba ani používať prívlastky, všetci vieme, čo sme zažili.

„Sándor Godány, umelec, maliar, vizionár nám ako apoštol čistej viery prináša novú správu Evanjelium radosti, pestrosti a nádeje.

„Sándor Godány sa svojou tvorbou snaží nás harmonizovať' s tým, čo je prírodné... My sme príroda, aj keď sa od nej vyčleňujeme,“ zdôraznila vo svojom prejave Jana Svetlovská.

Historik vedy, novinár, kurátor výstavy Tihamér Lacza na vernisáži povedal, že talent Alexandra Godánya objavili už vo veľmi mladom veku – prvých uznaní sa mu dostalo ešte ako študentovi.

„Jeho prvé diela boli inšpirované žitnoostrovskou krajinou a prírodou pozdĺž Dunaja. Táto náklonnosť sčasti vysvetľuje aj to, prečo sa stal angažovaným ochrancom prírody a jedným z aktivistov protestujúcich proti výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros,“ uviedol kurátor.

Godány začínal ako maliar-samouk, jeho cesta hľadania a nachádzania formálnych riešení a výrazových prostriedkov však bola taká vedomá, že jeho prácu oceňujú aj tí najprísnejší kritici.

Pôsobivé je najmä to, ako prirodzene sa uňho prelínajú rôzne farby, ako sa vďaka individuálnej technike jeho obrazy transformujú do takmer priestorových rozmerov, povedal Tihamér Lacza.

„Hoci tu vystavené obrazy vznikli najmä v posledných dvoch desaťročiach, umelec považoval za dôležité vystaviť aj niektoré zo svojich skorších diel, akoby chcel naznačiť, kde začal a kam smeruje.

Svojím dielom poukazuje na pomerne komplikovaný vzťah človeka a sveta, predovšetkým disharmóniu, ktorá čoraz viac charakterizuje náš každodenný život,“ považoval za dôležité povedať kurátor výstavy.

Po príhovoroch Edita Tilajčíková povedala, že vystavujúci umelec sa síce narodil v Žitnom ostrove, no teší sa medzinárodnému uznaniu. V Taliansku bol v roku 2007 ocenený Cenou za umelecký prínos, v roku 2010 mu bola odovzdaná Cena medzinárodnej kritiky, zatiaľ čo v Trnave mu v roku 2018 odovzdali uznanie prislúchajúce významným osobnostiam TTSK.

K záveru slávnostnej vernisáže pozvala hostiteľka večera na „pódium“ Emese Zöld a jej otca Lászlóa Zölda, aby atmosféru vernisáže ešte viac umocnili hudbou.

Výstavu Alexandra Godánya Metamorfózy- Metamorfózis môžete navštíviť do 11. marca 2023 vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea.

Zábery z vernisáže si môžete pozrieť v našej Fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies