Back to top

Pošta na sídlisku Sever II bude alebo nebude zatvorená?

Publikované: 26. marec 2021 - 12:22

Obyvatelia žijúci na sídlisku Sever II sa sťažujú, že tam prevádzkovaná pobočka Slovenskej pošty je už niekoľko týždňov zatvorená. Medzi obyvateľmi sa povráva, že poštu na sídlisku natrvalo zatvorili, napriek tomu, že miestni obyvatelia by potrebovali túto službu a donedávna ju v blízkosti svojho bydliska aj využívali. Podľa Slovenskej pošty táto pobočka bude zatvorená do 30. apríla. Dôvodom dočasného zatvorenia je neobsadená pracovná pozícia poštmajstra.