Back to top

Pozor! Mení sa plán odvozu smetí

Publikované: 27. marec 2021 - 8:12
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že od 29. marca 2021 sa mení plán odvozu komunálneho a biologického odpadu.
Pozor! Mení sa plán odvozu smetí

Odvoz odpadu od konca marca bude prebiehať štyri dni – od pondelka do štvrtka. Tomu zodpovedá rozdelenie mesta na štyri oblasti, ako je to vidno na priloženej mape, resp. uvedené v texte nižšie.

Komunálny odpad (modrý kontajner) a biologický odpad (hnedý kontajner) treba vyložiť podľa nižšie uvedeného zadelenia ulíc najneskôr do 6. hodiny ráno v deň odvozu.

Žiada sa poznamenať, že v prípade, keď deň odvozu pripadne na voľný deň, odvoz odpadu bude realizovaný o deň neskôr.

 

Čo treba vedieť v súvislosti s bioodpadom:

Do hnedého kontajnera patrí:

popri ľahkom záhradnom odpade (tráva, lístie, burina) tepelne nespracovaný, surový kuchynský odpad: šupy zo zemiakov, mrkvy, zvädnutá zelenina, ovocie.

Čo tam nepatrí:

varená zelenina, ovocie, lekvár, čalamáda, kompót, kyslá kapusta, kosti, mäso, olej, masť, mliečne výrobky a iné zostatky jedla.

 

Zadelenie odvozu na jednotlivé dni:

Pondelok (žltou farbou na mape)

Bihariho, Bratislavská cesta, Brezová ulica, Budovateľská, Cesta Slnka, Cesta svätého Krištófa, Drevárska, Fialková , Gabčíkovská cesta, Hlavná ulica, Hlboká, Hviezdna ulica, Kapinksá, Kapuhegyská, Kračanská cesta, Krížna ulica, Kúpeľná , Levanduľová, Malotejedcká, Mierová ulica, Mliečany, Nárcisocá, Neratovické námestie, Nová Osada, Orechová, Podzáhradná, Povodská cesta, Priemyselná, Púpavová, Rekreačný rad, Sándora Petőfiho, Ulica Bálinta Balassiho, Ulica Jánosa Aranya, Ulica Logistického Parku, Ulica Rákócziho, Vajanského ulica, Viedenská cesta, Zelená, Železničná, Žitnoostrovská ulica

 

Utorok (červenou farbou na mape)

Ádorská ulica, Agátová ulica, Átriová ulica, Cukrovarská cesta, Czibókova ulica, Gaštanový rad, Jantárová cesta, Jasná ulica, Jesenského ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica, Malá ulica, Nevädzová ulica, Októbrová ulica, Partizánska ulica, Rényska ulica, Štúrova ulica, Táborová ulica, Tichá ulica, Ulica Ferenca Liszta, Ulica Ferenca Vermesa, Ulica gen. Svobodu, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Ignáca Gálffyho, Ulica Imre Madácha, Ulica Jánosa Eszterházyho, Ulica Jókaiho, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Kodálya, Ulica Kossutha Lajosa, Ulica László Amadea, Ulica Mihálya Marczella, Ulica Pála Angyala, Ulica svätého Juraja, Ulica Széchenyiho, Ulica Z. Fábryho, Veľkoblahovská cesta, Záhradnícka ulica

 

Streda (zelenou farbou na mape)

Čigérska ulica, Čukáraboň, Dolná ulica, Družstevná ulica, Gombótášska ulica, Hájska, Horná ulica, Javorová ulica, Lesná ulica, Letišná ulica, Lipová ulica, Maloblahovská ulica, Malolesná ulica, Pekná ulica, Poľná cesta, Slepá ulica, Spojná ulica, Stromová ulica, Svetlá ulica, Školská ulica, Topoľová ulica, Ulica A. S. Asáda, Ulica Adyho, Ulica Gyulu Szabóa, Ulica Kronfelda Ármina, Ulica László Mécsa, Ulica svätého Alžbety, Vinohradnícka

 

Štvrtok (modrou farbou na mape)

Alžbetínske námestie, Bačákova ulica, Bažantia, Boriny, Cesta aradských mučeníkov, Cesta siedmich vojvodcov, Cesta svätého pápeža Jána Pavla II., Csermeyova, Dunajská ulica, Galantská cesta, Hlavná ulica, Jilemnického ulica, Korzo Bálu Bartóka, Kráľa Mateja, Kukučínova ulica, Kulačská ulica, Lanárska ulica, Malodvornícka cesta, Mlynská ulica, Múzejná ulica, Na pažití, Nám. Priateľstvá, Námestie Ármina Vámberyho, Námestie Jána Kálvina, Námestie Jehudu Aszáda, Námestie SNP, Námestie svätého Štefana, Nemesszegská ulica, Nezábudková ulica, Nová Ves, Ovocný sad, Poštová ulica, Rad Pókatelek, Radničné námestie, Ružová ulica, Ružový háj, Rybný trh, Sentianska ulica, Sládkovičova ulica, Smetanov háj, Športová ulica, Štvrť svätého Jána, Trhovisko, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Berehovská, Ulica Biskupa Kondého, Ulica bohatierska, Ulica Györgya Tölgyessyho, Ulica Hermana Steinera, Ulica Istvána Dobóa, Ulica Istvána Gyurcsóa, Ulica Júliusa Lőrincza, Ulica Károlya Szladitsa, Ulica Kassáka Lajosa, Ulica Kodálya Róberta, Ulica Komenského, Ulica Kráľa Zsigmunda, Ulica László Telekiho, Ulica M. R. Štefánika, Ulica Svätého Ladislava, Ulica vojvodcu Arpáda, Ulica Zsigmonda Mórocza

-rovin

Toto ste už čítali?

Cookies